Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Vállalati Coaching

Én coachinggal és NEM szakmai tanácsadással foglalkozom. A szakmai tanácsadás és a coaching között igen lényeges különbség van. A coach munkájához nem szükséges hogy részleteiben ismerje az ügyfél szakmáját. Itthoni cégek gyakran kizárólag a munkahelyen felmerülő problémák kezelésével bízzák meg a business coachnak titulált tanácsadókat. Pedig a coaching elsősorban nem tanácsadás, hanem egy folyamat, amelynek során együttes munkával a teljes embert az önmaga által kívánt irányba fejlesztjük. Az egyén belső változása, mely a szemléletváltáson, döntőképesség- és kommunikációskészségfejlesztésen keresztül történik, sokszor a magánéletéből kiindulóan fejleszthető a legjobban. A dolgozó ezt a fajta beavatkozást nem kritikának, hanem külön juttatásnak fogja fel, lelkesebben és védekezés nélkül kezd dolgozni.  Munkánk során minden vállalati vezető akivel dolgoztam, nagy változásokat hozott létre személyes működésében (kommunikáció, delegálás, felelősségvállalás, stb...) a belső akadályai felismerése és leküzdése által. Ezek a változások természetesen pozitív irányban befolyásolták munkájuk során a hatékonyságukat, kreativitásukat és a munkahelyi légkört is amit teremtettek. A coaching folyamat segíti az ügyfelet mások megértésében, saját és közös jövőkép kialakításában és ezáltal mások motíválásában is. Ezzel a vezető hatékony, kiegyensúlyozott,  fejlődésre képes és arra igényt tartó csapatot épít. A vállalati coachingban egymás munkájára és személyiségére irányuló felmérésekkel is segítem a teljes kép kialakítását. Így a teljes közösség fejlődése is fontos szerepet kap az ügyféllel történő munka mellett vagy azon keresztül.