Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Katáról

kataszasz.png

Az Egyesült Államokban szereztem meg az első diplomámat közgazdaságból és nemzetközi kapcsolatokból (University of Pennsylvania), ezután pedig a jogi diplomámat (University of Michigan Law School). Több évig dolgoztam mint gazdasági ügyvéd nagy nemzetközi irodákban New Yorkban és észak-Kaliforniában.

Nem voltam megelégedve sem a saját életstílusommal, sem azzal, amit a környezetemnek nyújthattam. Ekkor hallottam a coachingról, ami nagyon sok személyes értékemet kifejező szakmának tűnt. A kaliforniai Coaches’ Training Insitute diplomájának megszerzése után először mint életviteli coach dolgoztam. Miután az ügyfeleim teljes életén, személyiségfejlődésén és kihívásain dolgoztam, egyre gyakrabban kerültem a vállalati, munkahelyi szférába is ahol ugyanezek a kihívások fogadtak. Ott rendszer szintű nehézségekkel szembesültem, és rájöttem hogy a leghatékonyabb megoldás az egyénnel és a környezetével történő közös munkában rejlik. Mivel hiszek a folyamatos önképzésben, a team coaching speciális világát is megismertem, majd a conversational intelligence (C-IQ) által struktúrált, kémiai agyi folyamatokra épülő kommunikációs tudomány és eszköztár első magyar diplomás praktizálója lettem.

17 évi külföldi tartózkodás után költöztem vissza Magyarországra. Amerikai klientúrámmal továbbra is dolgozom, és most Magyarországon is szeretnék hozzájárulni a coaching erejének megismertetéséhez.